ธีรภัทร กัมมาระบุตร

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลteerapat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 425