ธนีนันท์ ไพโรจน์ธนชัย

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
อีเมลthaneenun@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 501