ทรรศิกา สิงห์ตุ้ย

ตำแหน่งนักจัดการความรู้และสื่อสาธารณะ
อีเมลthatsika@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 477