ทิพวัลย์ แก้วมีศรี

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลtkm@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 441
หัวข้อวิจัยนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและลดก๊าซเรือนกระจก
CV (Eng)Download