ธิปไตร แสละวงศ์

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลtippatrai@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 302
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

ธิปไตร แสละวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน International Economics และปริญญาโท ด้าน Development Economics and Public Policy จาก Toulouse School of Economics เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

มีความสนใจทางด้านเศรษฐศาสต์การเมืองและนโยบายสาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการดำเนินนโยบายของรัฐ

ธิปไตรได้เริ่มทำงานครั้งแรกกับ TDRI ในปี พ.ศ. 2555 ในฐานะนักวิจัยจนถึงปัจจุบัน