นพ. ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อีเมลtorpong@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 540