ไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลtrisorn@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 364