อุไรรัตน์ จันทรศิริ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลurairat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 335