ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านสาธารณสุขและการเกษตร
อีเมลviroj@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 330
เลขานุการศิราภรณ์ ธุปเทียน
หัวข้อวิจัยการประเมินผล เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การศึกษา สื่อ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ผลงานค้นหา

Download (PDF, 674KB)