วรินทร์ชนา อภิชัยธนาโรจน์

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเอกชนสัมพันธ์
อีเมลwarinchana@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 341