วริศร์ นิมมานเหมินท์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลwarit@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 510