วสัน เลียงธนะฤกษ์

ตำแหน่งผู้ช่วยด้านระบบคอมพิวเตอร์
อีเมลwasan@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 517