วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลwee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 331
หัวข้อวิจัยTrade and Service Policy, Industrial Organization, Stated Owned Enterprise Regulation, Transportation
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด