วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์wee@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 304
สาขาวิจัยTrade and Service Policy, Industrial Organization, Stated Owned Enterprise Regulation, Transportation
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด