ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ

ตำแหน่งนักวิชาการ
อีเมลwichsinee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 380
เลขานุการวิสาร์กร รามางกูร
หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และเศรษฐมิติ
CV (Eng)Download

วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ หรือ อาม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จาก Duke University ในปี 2009 และปริญญาโท-เอกจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stanford ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2014

วิชสิณีมีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกลไกการตลาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิดไฟฟ้า และในเรื่องตลาดพลังงานโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ วิชสิณียังมีความสนใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐมิติ โดยเฉพาะการประเมินผลนโยบายต่างๆ (program evaluation)

ก่อนร่วมงานกับ TDRI วิชสิณีได้ทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในบริษัท Analysis Group Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Economic Consulting ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา

ในเวลาว่าง วิชสิณี มักจะเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายรูป โดยหลายๆ ครั้งก็จะไปเดินป่า และ camping ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม

Download (PDF, 158KB)

Download (PDF, 627KB)