ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม
อีเมล์worawan@tdri.or.th, worawan.tdri@gmail.com
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 424
เลขานุการวิมลรัตน์ เหมือนกูล
สาขาวิจัยsocial security, social policy, labour policy, development economics
ผลงานค้นหา

Download (PDF, 141KB)