ญาณิ พายัพสาย

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลyani@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 345