ยศ วัชระคุปต์

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลyos@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 364
หัวข้อวิจัยMacroeconomics
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด