กรุงเทพธุรกิจรายงาน: ดัชนีโปร่งใสไทยดิ่งเหว-นักลงทุนชี้คอร์รัปชันปัญหาใหญ่

นักการเมือง-ตำรวจ เรียกสินบนหนักสุด จี้ปฏิรูประบบเลือกต […]