จิราภรณ์ แผลงประพันธ์: สถานการณ์เด็กไทย “ยอมรับ”ก็แก้ได้

การศึกษาแย่ สังคมเสื่อม หล่อหลอมอนาคตเด็กไทยน่าวิตก ทั้ […]