ไทยพับลิก้ารายงาน: ปี 2556 รัฐใช้งบประชาสัมพันธ์ 8 พันล้านไม่รวมอีเวนต์ รัฐวิสาหกิจใช้เยอะสุด ไม่มีระบบตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการเสนอร่างกฎหมายกำกับการใช้งบฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อกา […]