ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)