ดร. สมชัย จิตสุชน

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง