ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด