ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร