ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านการพัฒนาแรงงาน