ไทยเผชิญภาวะสุดโต่ง ‘โลกร้อน’

วันที่2015-10-29

กรุงเทพธุรกิจ: ไทยเผชิญภาวะสุดโต่ง ‘โลกร้อน’
29 ตุลาคม 2558

กรุงเทพธุรกิจ  29-10-58 ไทยเผชิญภาวะสุดโต่ง'โลกร้อน'