ศาลปกครองไต่สวนร้องล้มประมูลโครงการน้ำ

วันที่2013-05-02

ศาลปกครองเรียกไต่สวนคดีร้องล้มประมูลโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน 2 พ.ค. รัฐบาลไม่ไปชี้แจงเพราะยังไม่ได้รับหนังสือ แต่จะใช้วิธียื่นแถลงการณ์แทน

ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านโลกร้อน
ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านโลกร้อน

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านโลกร้อน เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งแจ้งให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ผู้ฟ้องคดีที่ 1. และชาวบ้านที่ร่วมฟ้องคดีจำนวน 45 คน ไปให้ถ้อยตำต่อองค์คณะตุลาการศาลปกครอง พร้อมคู่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดี คือ 1.นายกรัฐมนตรี 2 .คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) 3. คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) และ 4.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ในวันนี้ (2 พ.ค.) เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว ตามที่สมาคมฯและชาวบ้านยื่นฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ 940/2556 เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ระงับการเปิดรับซองประมูลโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รักษาการเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เปิดเผยถึงกรณีที่พรุ่งนี้ (2 พ.ค.)ศาลปกครองเรียกคู่ความกรณีร้องขอระงับการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ว่าพรุ่งนี้จะยังไม่มีตัวแทนของรัฐบาลหรือ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ไปชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเนื่องจากยังไม่มีหนังสือแจ้งจากทางศาล อย่างไรก็ตาม กบอ. จะส่งแถลงการณ์ความยาว 10 หน้า ไปยังศาล โดยจะไล่ความเป็นมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจนมีการตั้งกรรมการชุดต่างๆ จนถึงความจำเป็นในปัจจุบัน และวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม กรรมการ กบอ. เพื่อหารือถึงแนวทางในการรับมือหากศาลรับคำร้องและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในชื่อ ศาลปกครองไต่สวนร้องล้มประมูลโครงการน้ำ