คสช.สั่งระงับโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน

วันที่2014-06-08

bbn20140608

คสช.ระงับโครงการบริหารน้ำ 3.5 แสนล.ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ฝ่ายศก.ภายใน 9 มิ.ย.เพื่อพิจารณาทบทวน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.มีคำสั่งระงับโครงการบริหารน้ำ3.5แสนล.ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ฝ่ายศก.ภายใน 9 มิ.ย.เพื่อพิจารณาทบทวนขณะที่อธิบดีกรมชลประทานเตรียมเสนอ 1,100 โครงการน้ำ ให้คสช.พิจารณา ด้านนักวิชาการเชื่อระงับโครงการน้ำเป็นผลดีเพราะจะทำให้การพิจารณาโครงการถี่ถ้วนมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 6 มิ.ย.2557 ถึงทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยระบุว่า ตามที่หัวหน้า คสช.ได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. รับผิดชอบในเรื่องการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศนั้น

เพื่อให้การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตามนโยบายของหัวหน้า คสช. ขึงขอให้ทุกส่วนราชการ/ส่วนงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำ ได้ระงับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการทั้งปวง ทั้งในส่วนที่ได้รับอนุมัติแล้ว, ในส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และในส่วนที่อยู่ในแผนงาน โดยให้รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่งให้ สำนักงานฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. กองบัญชาการกองทัพบก ภายในวันที่ 9 มิ.ย.2557 เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน บอกว่าได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าคำสั่งมีขอบเขตมากน้อยขนาดไหนเพียงแค่ชะลอ หรือระงับการดำเนินการ หรือถึงขั้นยกเลิกทั้งหมด โดยในส่วนของกรมชลประทานได้เตรียมโครงการที่จะดำเนินการในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กประมาณ 1,100 โครงการ เพื่อเสนอต่อ คสช.เอาไว้แล้ว

ส่วนโครงกาเร่งด่วนที่ต้องทำในช่วงหน้าฝนนี้คือการทำระบบระบายน้ำซึ่งที่ผ่านมาก็ดำเนินการไปแล้วแต่บางส่วนที่ของบกลางของรัฐบาลที่แล้วไม่ทันคือ โครงการน้ำในภาคตะวัน ซึ่งในปี 2556 มีปัญหาอุทกภัย ก็จะรวบรวมเสนอไปให้พิจารณาในครั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือฝนที่กำลังจะมาด้วย

ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์ไทยพับลิก้า วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ในชื่อ คสช.สั่งระงับโครงการน้ำ3.5แสนล้าน