สรุป! โครงการจัดการน้ำกู้เงิน 3.04 แสนล้านบาท

วันที่2013-06-18

dailynews20130618

วันนี้! (18 มิ.ย.) กบอ. ยื่นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของบโครงการจัดการน้ำ 3.04 แสนล้านบาท

หลังจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) พิจารณาการเสนอซองการประมูลโครงการน้ำรวม 9 โมเดล 10 โครงการ มูลค่าโครงการ 3.5 แสนล้านบาท จากทั้ง 4 บริษัท แล้วต่อรองราคาจนเป็นที่พอใจระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณในวงเงิน 3.04 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากตัวเลขการเสนอราคากลางไม่มีบริษัทใดเสนอราคาเกินกว่าเพดานราคากลางที่ได้กำหนดไว้ และวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กบอ. กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 290,930.891 ล้านบาท ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการต่อรองราคาลดลง 6-7 พันล้านบาท โดยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในวงเงิน 3.04 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบทีโออาร์ 290,930.891 ล้านบาท และเป็นเรื่องการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาวงเงิน 8 พันกว่าล้านบาท ที่ได้มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ครั้งนี้จะเป็นการขออนุมัติแผนการใช้เงินและแผนการกู้เงิน

สำหรับการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มวิศวกรรมที่จะเข้ามาดูแลเรื่องแบบการก่อสร้าง และ2.กลุ่มที่จะเข้ามาดูแลขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งจะมีหลายบริษัททั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนเงินที่เหลือจะเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำต่างๆ ทั้งนี้หลังจาก ครม. อนุมัติในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ สำนักงบประมาณจะนำไปดำเนินการเพื่อส่งต่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในการยื่นกู้ และจะมีการลงนามกู้เงิน กับสถาบันการเงินในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ส่วนโครงการบริหารจัดการน้ำ 9 โมดูล 10 โครงการ และบริษัทที่ชนะการประมูลมีดังนี้

1.บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค-วอเตอร์) ได้โครงการไป 2 โมดูล คือ

Module A3 การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือ จ.นครสวรรค์ เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ยื่นเสนอราคา 9,999.99 บาท ต่อรองราคาเหลือ 9,799.99 ล้านบาท ลดลงไป 200 ล้านบาท

Module A5 การจัดทำทางผันน้ำ (Flood diversion channel) ขนาดประมาณ 1500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการคมนาคม โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 1.53 แสนล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ยื่นเสนอราคา 1.53 แสนล้านบาทเท่าราคากลาง ต่อรองราคาเหลือ 150,000 ล้านบาท ลดลงไป 3,000 ล้านบาท

2.ITD POWER CHINA JV ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไอทีดี กับบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า ของประเทศจีน ได้โครงการไป 5 โมดูล รวมเงิน 109,999.627 ล้านบาท ต่อรองราคาลดลงไป 3,152 ล้านบาท เหลือ 106,800 ล้านบาท

Module A1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง, ยม, น่าน, สะแกกรัง และป่าสัก ให้ได้ความจุเก็บกัก 1.3 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี โดยเสนอราคาที่ 49,999,894 บาท ต่อรองราคาเหลือ 48,500 ล้านบาท

Module A2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน / การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา งบประมาณไม่เกิน 2.6 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ยื่นประมูลที่ราคา 2.6 หมื่นล้านบาท เท่ากับราคากลาง ต่อรองราคาเหลือ 25,000 ล้านบาท

Module A4 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่แม่น้ำยม, น่าน และเจ้าพระยา โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 1.7 หมื่นล้านบาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ยื่นเสนอราคาประมูล 1.7 หมื่นล้านบาทเท่าราคากลาง ต่อรองราคาลงมาอีก

Module B1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ยื่นเสนอราคา 11,999.733 ล้านบาท ต่อรองราคาลงมาอีก

Module B3 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ งบประมาณไม่เกิน 5 พันล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี เสนอราคาที่ 5,000 ล้านบาทเท่ากับราคากลาง ต่อรองราคาลงมาอีก

3.กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที ได้โครงการไป 1 โมดูล คือ

Module B2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ งบประมาณไม่เกิน 1.4 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ยื่นเสนอราคา 13,933.74 ล้านบาท ต่อรองราคาเหลือ 13,633.74 ล้านบาท ลดลงไป 300 ล้านบาท

4.กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเล่ย์ โดยกลุ่มเค-วอเตอร์ และกลุ่มอิตาเลียนไทยฯ ได้โครงการไป 2 โมดูล คือ

Module A6 และ B4 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 4 พันล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปี ยื่นเสนอราคาประมูลเป็นเงิน 3,997.520 ล้านบาท ต่อรองราคาเหลือ 3,797.520 ล้านบาท ลดลงไป 200 ล้านบาท


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์เดลินิวส์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในชื่อ สรุป! โครงการจัดการน้ำกู้เงิน 3.04 แสนล้านบาท