ป.ป.ช. ห่วงโกงงบน้ำ 3.5 แสนล้าน

วันที่2013-06-06

ปธ.ป.ป.ช. เผย เสนอ 3 มาตรการให้รัฐบาล ในโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท หวั่นไม่รอบคอบ

ภายหลังที่ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการหารือร่วมระหว่างตัวแทนคณะทำงานของรัฐบาล และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาถึงมาตรการการป้องกันการทุจริต ในโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ของรัฐบาลด้วยงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทนั้น นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า การหารือในวันนี้ ทาง ป.ป.ช. ได้มีการเสนอแนะ 3 มาตรการ ไปยังรัฐบาลในการพิจารณาการดำเนินการ โดยได้ชี้แนะในเรื่องกฎเกณฑ์การคัดเลือกการประกวดราคา การทำสัญญารับเหมาโครงการ การกำกับโครงการการตรวจรับงาน

ด้าน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า กรณีกฎเกณฑ์การคัดเลือกการประกวดราคา ทางรัฐบาลเขียนไว้ในร่างทีโออาร์ค่อนข้างสั้น แต่ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกมาก และได้มีการมอบให้ทาง ป.ป.ช. ได้ศึกษาแล้ว ส่วนการทำสัญญารับเหมาโครงการที่ทาง ป.ป.ช. ได้เสนอแนะให้มีการแยกสัญญานั้น จะนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากทาง ป.ป.ช. เป็นห่วงว่า หากมีการรวมโครงการไว้ในสัญญาเดียวกันนั้น จะเสียหายท้งโครงการได้ และมาตราการที่ 3 ในการกำกับการตรวจรับงานนั้น ทางรัฐบาลเห็นพ้องกับ ป.ป.ช. ในการให้ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการตรวจรับงานด้วย


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในชื่อ ป.ป.ช. ห่วงโกงงบน้ำ 3.5 แสนล้าน