แล้งยาวศก.ฝืด ทีดีอาร์ไอคาดแค่ขั้นถดถอยเกษตรฯของบกลาง 3 หมื่นล.ให้กู้

วันที่2015-06-29

โพสต์ทูเดย์ 29-06-58  แล้งยาวศก.ฝืด ทีดีอาร์ไอคาดแค่ขั้นถดถอยเกษตรฯของบกลาง3หมื่นล.ให้กู้