โพสต์ทูเดย์ 29-06-58 งบประชาสัมพันธ์แล้วนำเงินไปแก้ปัญหาภัยแล้ง