ฝนไม่ลงเขื่อนภัยแล้งจ่อซ้ำรอย

วันที่2013-09-08

posttoday20130908

น้ำฝนไม่ไหลลงเขื่อน ปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อย เสี่ยงวิกฤตภัยแล้ง

นายวราวุธ ขันติยานันท์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้จะเข้าสู่หน้าฝนและมีฝนตกทั่วทุกพื้นที่ แต่ระดับน้ำในเขื่อนหลักทั่วประเทศยังมีปริมาณน้ำน้อยอาจส่งผลให้น้ำไม่พอใช้ในช่วงแล้งปีหน้า จึงสั่งการให้หน่วยบินทำฝนหลวงขึ้นทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเติมน้ำลงอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุด

“ยังมีอีกหลายพื้นที่ประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดร้องขอให้นำเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงทุกวัน”นายวราวุธ กล่าว

รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งประจำอยู่ทุกภาค พร้อมที่จะขึ้นบินทำฝนหลวงทุกวัน โดยจะเน้นขึ้นบินในพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องการน้ำฝนในการทำนา และบางช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมก็จะขึ้นบินเหนืออ่างเก็บน้ำสำคัญๆ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้น้ำฝนตกในเขื่อน เพื่อที่จะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีหน้า

ทั้งนี้ ระดับน้ำใช้การได้ในเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีเพียง 8% เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ 21% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 25% เขื่อนศรีนครินทร์และวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี มีระดับน้ำใช้การได้เพียง 20% และ 37% เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา 18% รวมระดับน้ำใช้การในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียง 25% ขณะที่ช่วงเดียวกันนี้ในปี 2555 มีระดับน้ำใช้การในเขื่อนทั่วประเทศ 29% ซึ่งทำให้ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นวิกฤตภัยแล้งที่หนักสุดในรอบ 30 ปี

ด้านตัวแทนชาวนาในพื้นที่ อ.อุทัย และภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รวมตัวกันที่ปากคลองหันตรา เพื่อขอร้องให้กรมชลประทานเปิดทางน้ำไหลเร่งระบายน้ำจากลำคลองหันตราลงแม่น้ำป่าสัก เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังนาข้าวกว่า 3 หมื่นไร่ ที่กำลังจะเก็บเกี่ยว เพราะกรมชลประทานได้ปิดปากคลองหันตรา เพื่อก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมและเมืองใหม่

นายไมตรี ปิตินานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงว่า จะปิดทางน้ำไหลเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสักและคงต้องหยุดก่อสร้างชั่วคราว หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเชื่อว่าจะใช้เวลา 3-4 วัน ในการระบายน้ำฝนลงแม่น้ำป่าสักได้ทั้งหมด


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 8 กันยายน 2556 ในชื่อ ฝนไม่ลงเขื่อนภัยแล้งจ่อซ้ำรอย