ลาสต์อัพเดต…รับมือ’ภัยแล้ง’ยังอยู่ในแผนเตือนอย่าวางใจ ‘จุดเสี่ยง’ ยังมี

วันที่2016-04-14

ฐานเศรษฐกิจ 14 ถึง 16-04-59  ลาสต์อัพเดต...รับมือ'ภัยแล้ง'