ฐานเศรษฐกิจ 14 ถึง 16-04-59 ลาสต์อัพเดต…รับมือ’ภัยแล้ง’