เปิดเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!”

วันที่2016-03-24

ฐานเศรษฐกิจ  24 ถึง 26-03-59 เปิดเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ฝ่า...วิกฤตน้ำ!”