ฐานเศรษฐกิจ 24 ถึง 26-03-59 เปิดเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!”