tdri logo
New economic model. กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย.
6 มิถุนายน 2016
New economic model. กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย.
TITLE  : New economic model. กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย.
AUTHOR(S)  : อธิคม คุณาวุฒิ.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ WAY of BOOK, 2559.
PHYSICAL DESC  : 251 หน้า : ภาพประกอบ.
SUBJECT : การพัฒนาประเทศ–ไทย/ ไทย–นโยบายเศรษฐกิจ/ ไทย–ภาวะเศรษฐกิจ/ แรงงาน–ไทย/ สวัสดิการลูกจ้าง–ไทย/ คุณภาพชีวิต–ไทย/ การศึกษา–ไทย/ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม–ไทย/ ทุนนิยม–ไทย/ ประชาธิปไตย–ไทย/ ไทย–การเมืองและการปกครอง/ ธรรมรัฐ/
การทุจริตและประพฤติมิชอบ–การควบคุม–ไทย
CALL NO  : HC445/น672/2559

นักวิจัย

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด