เส้นทางนักวิจัย

ร่วมงานกับทีดีอาร์ไอ

ผมเชื่อว่าเหตุผลหลักที่คุณจะพอใจกับการทำงานที่ทีดีอาร์ไอ คือ บรรยากาศการทำงานภายในที่เป็นกันเอง ทำงานวิจัยด้วยความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ คุณจะได้รับการชี้แนะและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าในการทำงานเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะและศักยภาพ ไม่ใช่ที่ยศหรือตำแหน่งแต่อย่างใด ระบบที่ใช้ในการทำงานจึงเน้นไปที่การเพิ่มทักษะและศักยภาพที่สูงขึ้น

นอกเหนือจากนี้ คุณจะได้โอกาสทำงานด้านนโยบายสาธารณะ ที่ ทีดีอาร์ไอ มีชื่อเสียงจากผลงานที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนานหลายปี  พนักงานของ ทีดีอาร์ไอ มีความท้าทายเมื่อต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐที่ติดต่อกับเรา ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาวัตถุประสงค์และความเป็นอิสระของการเป็นสถาบันเอาไว้ด้วยเช่นกัน

หากคุณชอบความท้าทายในงานนโยบายสาธารณะ มาร่วมงานกับเราสิครับ

ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณและอดีตประธานสถาบัน

งานที่ TDRI เป็นงานที่ท้าทาย

.การทำงานที่ TDRI เป็นการทำงานที่มีหลากหลายมิติ เป็นงานที่เป็นประโยชน์ทั้งคนในองค์กรเองและต่อสังคมโดยรวม

ในการทำงาน ...มีเวลาที่ทุกคนต้องทำงานหนักให้ทันกับสถานการณ์

...มีเวลาที่เราได้พบปะร่วมงานกับคนใหม่ๆ

...มีเวลาที่เราได้ใช้ผลการวิจัยนำเสนอนโยบายที่เหมาะสมให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย

...มีเวลาที่เราต้องพยายามสื่อสารกับสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายใหม่ๆ และมีเวลาที่เราสนุกกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นโยบายของรัฐ การเมือง เรื่องราวระหว่างประเทศ หรือเรื่องซุบซิบทั่วๆ ไป.

งานของเราไม่เกี่ยวกับทำนายทายทักโชคชะตาราศี แต่งานของเราเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และข้อมูลในการพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศ

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม

ทำไมไม่มีที่ไหนเหมือน ทีดีอาร์ไอ

ประสบการณ์การทำงานในทีดีอาร์ไอกว่า 20 ปีของดิฉัน ทีดีอาร์ไอเป็นสถานที่ทำงานที่มีความเป็นราชการและการเมืองน้อยที่สุดเท่าที่ใครจะนึกได้ ซึ่งจะเหมาะกับคนที่มุ่งมั่นในการทำงานวิจัยด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายและเป็นกันเอง และด้วยลักษณะของการทำงานเช่นนี้ ทำให้ทีดีอาร์ไอเป็นที่ๆ รวบรวมบุคคลที่มีจิตสาธารณะที่อยากจะแสวงหาความรู้และเสรีภาพทางวิชาการ

ที่สำคัญ นักวิจัยสามารถบริหารเวลาการทำงานของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น คุณไม่จำเป็นต้องมาทำงานแต่เช้าหรือเลิกงานดึกเพื่อแสดงถึงความขยันหรือความมุ่งมั่น ตราบใดที่คุณสามารถที่จะส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพและตรงต่อเวลา

วันนี้ เราต้องการสมาชิกที่ยังหนุ่มสาวและมีความรู้และความคิดใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วยให้สถาบันมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เท่าที่จะเป็นไปได้

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา

ได้ใช้ความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาของประเทศ

ที่ทีดีอาร์ไอ คุณจะมีเสรีภาพทางวิชาการและโอกาสในการผลักดันนโยบายสาธารณะซึ่งจะมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อเสนอแนะทางนโยบายทั้งหมดที่ได้รับการดำเนินการตามที่ได้แนะนำเอาไว้ก็ตาม แต่ในฐานะนักวิชาการ คุณจะได้โอกาสในการใช้ความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาในทางปฏิบัติที่ประเทศกำลังประสบ แม้ว่าโครงการวิจัยบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ตาม แต่เราก็มีความเป็นอิสระในการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ขึ้นต่อใคร

และด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเองและยืดหยุ่นมากๆ คุณจะได้โอกาสหารือถึงปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดกว้าง เป็นมืออาชีพ และความเห็นของทุกๆ คนคือสิ่งสำคัญ

ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

รองประธานสถาบัน ดูแลงานด้านการบริหารบุคลากรวิจัย / ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใช้ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ในการตัดสินใจว่าจะทำงานที่ไหนดีนั้น คุณต้องรู้ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรในชีวิต สำหรับดิฉันแล้ว ความรู้เป็นความปรารถนาที่สูงสุด ดังนั้น ทีดีอาร์ไอ จึงเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานโครงการวิจัยที่ท้าทายและได้รับความรู้ซึ่งช่วยให้ตนเองสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้เท่านั้น แต่ยังได้ความรู้ทางวิชาการอื่นๆ ของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งช่วยให้ดิฉันมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นอีกด้วย

และที่สำคัญที่สุด คือ การได้รู้ว่า ความรู้ของดิฉันสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้พัฒนาตนเองร่วมไปกับผู้คนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคม

ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร

นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา