งานวิจัย

บทสัมภาษณ์

บทความ

สิ่งพิมพ์

คอลัมน์ 'วาระทีดีอาร์ไอ' ใน กรุงเทพธุรกิจ