ติดต่อเรา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-718-5460
โทรสาร: 02-718-54612