ติดต่อเรา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (ชั่วคราว) 0-2718-5683, 0-2718-5684, 0-2718-5685, 0-2718-5686,
0-2718-5687, 0-2718-5688, 0-2718-5692, 0-2718-5694, 0-2718-5695, 0-2718-5328, 0-2718-5332
โทรสาร: 02-718-54612