กิจกรรมความรู้06
Sep

สัมมนา “ความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย”

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทีดีอาร์ไอ โดยการสนับสนุนของ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงา […]


ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความใหม่
ดูบทความทั้งหมด