พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: บทเรียนขยะพิษถึงป่าแหว่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังมีทางออก 

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: บทเรียนขยะพิษถึงป่าแหว่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังมีทางออก 

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 5 มิถุนายน 2561