ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองส่วนใหญ่ประกาศนโยบายต่างๆ ซึ่งมีผลต่องบประมาณและความมั่นคงทางการคลังของประเทศ ต่อมาในช่วงกลางเดือนเมษายน พรรคการเมืองทั้งหลายได้นำเสนอข้อมูลทั้ง 3 รายการแก่ กกต. คือ 1. วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงิน 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนทุกคนควรทราบ สามารถนำมาใช้ประเมินประโยชน์ ต้นทุนจากนโยบาย รวมไปถึงผลกระทบที่อาจตามมาต่อคนรุ่นหลัง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก สส. และพรรคการเมืองในการเลือกตั้งได้ โดยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลจาก กกต. TDRI จึงได้วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตต่อคุณภาพของข้อมูล ที่นำเสนอต่อประชาชน ติดตามฟังการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร จาก ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางการคลัง พร้อมข้อเสนอถึงบทบาท หน้าที่ของ กกต. ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองที่จะเข้ามาจัดตั้งรัฐบสลหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนสิทธิและกลไกในการการตรวจสอบนโยบายของประชาชน ได้ในรายการินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่: https://tdri.or.th/2023/04/policy-costing-comments/

Fixing fiscal laws to have fair elections

As the election campaign heats up, political parties are fiercely competing to win votes by offering generous cash handouts, raising concerns about their impact on the country’s fiscal discipline for the incoming administration. Such concerns are warranted. Yet the focus on the post-election financial burden should not overshadow the outgoing administration’s last-minute budget spending for […]

Removing oppressive school rules

School uniform and hairstyle rules are part and parcel of Thailand’s education.Three years ago, groups that called themselves “progressive students” started to challenge the stiff rules, calling for the state to respect their rights to make their own decisions. The staunch campaign caused the Ministry of Education (MOE) to ease its rules on hairstyles, allowing […]

Clean energy key to Thai climate goals

At the UN Climate Change Conference (COP27) in Egypt last year, Thailand maintained its previous goal of becoming carbon neutral by 2050 — another 27 years, and having net zero emissions of all greenhouse gases by 2065 –or almost half a century. As the country’s largest producer of carbon dioxide, which is the major cause […]

Adaptability is key to national survival

Covid-19. Technological disruption. Climate crisis. These have happened at a rapid pace that challenges the adaptability of people around the world. Is Thailand prepared to withstand these challenges? Ask the children — the future of the country — and their answers, according to the 2018 PISA Survey of 15-year-old children around the world, are not […]

Uncertainty ahead for Thai economy

The Thai economy will face many headwinds but also tailwinds next year, mainly from the global economy and geopolitical tensions. In 2022, the Thai economy slowly recovered from the Covid pandemic as lockdowns ended and the economy was reopened to international travel. After contracting by more than 6% in 2020, Thailand’s real gross domestic product […]

Time to end Thailand’s generation war

Teenagers declared war on schools’ authoritarian rules. A rap song chastising Thai dictators went viral overnight. Angry youths defied state crackdowns for democratic rights. The social media movement “Let’s Move Out of This Country” spread like wildfire. The signs during the past few years have been abundant and clear. Thai youths are fed up and […]

Thai agriculture needs a shake-up

Startups have succeeded in disrupting so many business sectors in Thailand. Why not in agriculture yet?Thailand’s outdated and unproductive agriculture definitely needs a shake-up. Despite the natural abundance, farmers remain poor amid rising investment costs and low prices. Droughts and floods from climate change have also increased their production risks, making farmers’ lives much more […]

Protecting children on social media 

Is it wrong to post video clips or photos of children on social media? Maybe this is the wrong question. Instead, we should ask whether those posts are legal or not. The question of the appropriateness of posting children’s photos or video clips on social media has raised a storm of debate recently with an […]

1 2 3 68