เทียนสว่าง ธรรมวณิช

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์natt@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 209
สาขาวิจัยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด