โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ปี2009-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, และคณะ