แนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ปี2009-11-30
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ยศ วัชระคุปต์