โครงการวิจัย “เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป บทการค้าบริการและการลงทุน”

ปี2007-04
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
โครงการวิจัย “เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป บทการค้าบริการและการลงทุน”