ระบบการเงินของไทยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาและสิ่งที่จะต้องฟันฝ่าในอนาคต

ปี2004-12
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์