สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง?

ปี2007-03
ผู้เขียนสัมมนาวิชาการประจำปี 2549